Stapiz - Profesjonalne Kosmetyki Fryzjerskie

Informacja o współfinansowaniu ze środków UE

Strona główna | Informacja o współfinansowaniu ze środków UERegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 “Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”.
Działania 1.2 “Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”
Stworzenie Laboratorium poprzez inwestycję w aparaturę i sprzęt, które umożliwi prowadzenie prac B+R nad nowymi liniami produktów kosmetycznych.
Cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy w wyniku prowadzonych na wspartej infrastrukturze badań B+R
Planowane efekty projektu:
• utworzenie w pełni wyposażonego zaplecza badawczo-rozwojowego,
• opracowanie receptur nowych produktów
• wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.01.02.00-14-9922/17-00
Beneficjent: STAPIZ Profesjonalne Kosmetyki Fryzjerskie Paweł Strzaliński
Wartość projektu ogółem: 1 445 311,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 645 727,50 PLN
Firma Stapiz – Profesjonalne Kosmetyki Fryzjerskie jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej i promocja marki STAPIZ na rynkach zagranicznych.

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo firmy STAPIZ w Branżowym Programie Promocji branży kosmetycznej w celu promowania produktów wytwarzanych i sprzedawanych przez Beneficjenta, które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach międzynarodowych i przyczynią się do promowania Marki Polskiej Gospodarki.

STAPIZ jest firmą produkcyjną, dynamicznie rozwijającą się na krajowym i międzynarodowym rynku kosmetyki profesjonalnej od ponad 15 lat. W ofercie firmy znajdują się najwyższej jakości profesjonalne preparaty do włosów, tworzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik kosmetologicznych.

Przedmiot projektu dotyczy przede wszystkim działalności Beneficjenta określonej kodem PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych. Zakres rzeczowy projektu dotyczy działań promocyjnych określonych w programie promocji branży kosmetycznej. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu to 2017/06/01 a zakończenia 2019/12/31. W wyniku przeprowadzonych badań i analizy trendów STAPIZ zdefiniował rynek azjatycki, amerykański oraz europejski jako posiadający największy potencjał rozwojowy z punktu widzenia znaczącego zwiększenia wolumenu eksportu firmy. W założeniach projektu STAPIZ wybrał 4 pozaunijne rynki perspektywiczne: Rosję, Ukrainę, Chiny/Hongkong oraz ZEA. Wnioskodawca przyjął uczestnictwo w charakterze wystawcy w 9 działaniach targowych, tj. Ukraina (Intercharm Ukraine Kijów, IX 2017), Hongkong (Cosmoprof Asia Hongkong, XI 2017 i 2018), Włochy (Cosmoprof Bolonia Bolonia, III 2018 i 2019), ZEA (BeautyWorld Middle East Dubaj, V 2018), USA (Cosmoprof North America Las Vegas, VII 2018), Chiny (China Beauty Expo Szanghaj, V 2019), Rosja (Intercharm Moskwa, X 2019), a także w wyjazdowej misji gospodarczej w Rosji (X 2019).

Celem realizacji projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki STAPIZ poprzez internacjonalizację jej działalności.

Na potrzeby realizacji projektu przyjęto założenie, iż w wyniku uczestnictwa w branżowym programie promocji:
W 2017 roku firma STAPIZ osiągnie przychody ze sprzedaży produktów na eksport na poziomie 115% przychodów ze sprzedaży w roku 2016
W 2018 - na poziomie 120 % przychodów ze sprzedaży w roku 2016
W 2019 - na poziomie 125% przychodów ze sprzedaży w roku 2016,
W 2020 - na poziomie 130% przychodów ze sprzedaży w roku 2016,
W 2021 - na poziomie 135% przychodów ze sprzedaży w roku 2016.

Celem realizacji projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki STAPIZ poprzez internacjonalizację jej działalności. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych (oczekiwany łączny przychód z eksportu w latach 2017-2021 to 4924310,19PLN), zdobycie nowych rynków zbytu, nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, uzyskanie informacji na temat rynków zagranicznych oraz wzrost liczby klientów zagranicznych korzystających z produktów Beneficjenta. STAPIZ w wyniku realizacji projektu chce otworzyć się na rynek europejski, amerykański i azjatycki i pozyskać klientów z tych regionów. Przedmiotowy projekt stanowi dla Firmy ważny punkt dla rozeznania możliwości eksportowych na w/w kierunkach oraz nawiązania nowych kontaktów handlowych. W konsekwencji umożliwi to zwiększenie udziału sprzedaży na rynki zagraniczne. Umiędzynarodowienie STAPIZ stworzy możliwość łatwiejszego dostępu do klientów, dostawców oraz nowoczesnych technologii.

Wartość projektu ogółem: 1 106 985.00 PLN
Wartość dofinansowania ze środków UE: 725 250.00 PLN

Dokument   Data publikacji
- wydruki 2019 zapytanie 14.06.2019
- wydruki 2019 wyniki 25.06.2019
- transport LV wyniki 24.06.2018
- komputery i urządzenia wielofunkcyjne zapytanie 28.01.2019
- komputery i urządzenia wielofunkcyjne wyniki 11.02.2019
- Zakup aparatury laboratoryjnej etap 2- zapytanie 08.03.2019.pdf
- Zakup aparatury laboratoryjnej cz2 zapytanie 08.01.2019
- Zakup aparatury laboratoryjnej cz2 wyniki 22.03.2019
- Zakup aparatury laboratoryjnej cz2 wyniki 22.01.2019
- Zakup aparatury laboratoryjnej zapytanie 02.01.2019
- Zakup aparatury laboratoryjnej wyniki 15.01.2019
- Wykonanie stoiska Zapytanie 14.08.2017
- Wykonanie stoiska Wyniki 28.08.2017
- Wyjazd do LV zapytanie 15.05.2018
- Wyjazd Dubaj 2019 zapytanie 08.02.2019
- Wyjazd Bolonia zapytanie 27.12.2018
- Wydruki wyniki 25.06.2018
- Wydruk katalogów 2018 zapytanie 14.06.2018
- Wydruk katalogów Zapytanie 28.08.2017
- Wydruk katalogów Wyniki 07.09.2017
- Tłumacznie HK Zapytanie 01.10.2018
- Tłumaczenie HK Wyniki 11.10.2018
- Transport eksponatów do LV zapytanie 14.06.2018
- Transport eksponatów HK Zapytanie 02.10.2018
- Transport eksponatów HK Wyniki 12.10.2018
- Transport eksponatów Dubaj Zapytanie 04.04.2018
- Transport eksponatów Bolonia zapytanie 27.12.2018
- Transport eksponatów Bolonia zapytanie 02.02.2018
- Transport bolonia wyniki 12.02.2018
- Transport Moskwa zapytanie 03.09.2019
- Transport Moskwa wyniki 11.09.2019
- Transport Dubaj 19 zapytanie 27.02.2019
- Transport Dubaj wyniki 12.04.2018
- Transport eksponatów Bolonia Wyniki 12.02.2018
- Torby papierowe zapytanie 06.08.2019
- Torby papierowe wyniki 14.08.2019
- Stacja uzdatniania wody Zapytanie 20.02.2018
- Stacja uzdatniania wody Wyniki 12.03.2018
- Produkcja Filmu Promocyjnego Zapytanie 04.10.2017
- Produkcja Filmu Promocyjnego Wynik 16.10.2017
- Organizacja wyjazdu LV wyniki 25.05.2018
- Organizacja wyjazdu Kijów Zapytanie 16.08.2017
- Organizacja wyjazdu Kijów Wyniki 28.08.2017
- Organizacja wyjazdu HK 2018 Zapytanie 03.10.2018
- Organizacja wyjazdu HK 2018 Wyniki 12.10.2018
- Organizacja wyjazdu Dubaj Zapytanie 08.02.2019
- Organizacja wyjazdu Bolonia 2018 Zapytanie 09.01.2018
- Organizacja wyjazdu Bolonia 2018 Wyniki 19.01.2018
- Organizacja misji gospodarczej Zapytanie 02.10.2018
- Organizacja misji gospodarczej Wyniki 12.10.2018
- Organizacja Moskwa zapytanie 11.09.2019
- Organizacja Moskwa wyniki 11.09.2019
- Homogenizator Zapytanie 17.01.2018
- Homogenizator Zamiana terminu realizacji 29.01.2018
- Homogenizator Wyniki 15.02.2018
- Generator pary zapytanie 23.04.2018
- Generator pary wyniki 04.05.2018

PL | RU | EN